Controle jaarrekening

Uw jaarrekening is, naast een wettelijke verplichting, ook een bijzonder waardevolle informatiebron  voor u als ondernemer. Inderdaad, een jaarrekening moet informatief zijn en moet kloppen. Dat mag u van uw accountant verwachten. Maar er is meer. U ontvangt van ons een royale meerwaarde op uw jaarrekening. Die bieden wij u in  de vorm van een accurate, betekenisvolle en informatieve bespreking. Waarmee u een andere blik op uw bedrijfsvoering krijgt.

Controle jaarrekening door accountant

De accountantscontrole geeft, naast de controle op de cijfers, ook antwoorden op de volgende vragen:

  • is uw interne organisatie actueel en in orde?
  • stuurt u correct op liquiditeit, rentabiliteit, solvabiliteit en op prestatie-indicatoren?
  • groeit uw organisatie mee met de omzet?
  • past uw huidige back office nog bij de groei van uw onderneming?
  • ondersteunen de bedrijfsprocessen de doelstellingen en ambities van uw onderneming?
  • is er sprake geweest van een toename van de waarde van de onderneming?
  • is uw bedrijf met de huidige stand van automatisering nog ‘klaar voor de toekomst’?

De ontwikkeling van de factoren die bepalend zijn voor de waarde van de onderneming worden geanalyseerd en besproken.

Wettelijke controles

Accountants die wettelijke controles uitvoeren, moeten een vergunning hebben van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hiermee kan de AFM kwaliteit van de audits waarborgen. Door middel van externe contacten beschikken we over de mogelijkheid om ook deze wettelijke controles aan te bieden. Wanneer bent u met uw bedrijf wettelijk verplicht om uw jaarrekening te laten controleren door een accountantskantoor met vergunning van de AFM? Deze plicht geldt als uw onderneming gedurende twee aaneensluitende boekjaren aan twee van de volgende drie criteria voldoet:

  • een balanstotaal groter dan € 6.000.000
  • een netto-omzet hoger dan € 12.000.000
  • gemiddeld 50 of meer werknemers in dienst

Voor verdere informatie over deze aspecten zijn wij u graag van dienst.