Kredietcoaching

Waarschijnlijk verwacht u het van ons: de accountant is de financiële man die voor u (continu) de vinger aan de pols houdt als het gaat om financieringen en kredieten. Maar wat als de verhouding passiva ten opzichte van de activa uit balans raakt? Mogen wij u dan als uw accountant alternatieven schetsen? Of u nu wilt groeien of noodzakelijkerwijs moet afslanken, wij vinden het erg belangrijk, dat er sprake is van een gezonde balans in uw bedrijf.

Kredietcoaching & advies

Uitgangspunt hierbij is een consistente bedrijfsvoering en een gedegen risicobeheersing, om zo het belang voor een solide onderneming te waarborgen. Daarom adviseren wij ondernemers over:

 • de hoogte en verhoudingen van financiering en kredieten
 • de wijze waarop mogelijke alternatieven meer geld opleveren voor uw bedrijf
 • het inzichtelijk krijgen van de geldstromen
 • kengetallen en de betekenis ervan
 • de waarde van liquiditeitsprognoses, en het opstellen ervan

Natuurlijk wilt u als ondernemer liever niet de broekriem aanhalen. Dat hoeft wellicht ook niet. Want juist in het huidige economische klimaat is het van belang om constant te monitoren hoe de onderneming er voor staat. Door middel van gerichte kredietcoaching helpen wij u hierbij graag in het maken van de juiste (financiële) keuzes.

Subsidies en regelingen

U kunt als ondernemer onmogelijk op de hoogte zijn en blijven van alle mogelijke subsidies en regelingen, omdat u immers een onderneming moet runnen. Het rond krijgen van een financiering en/of subsidie maakt voor ondernemers veelal het verschil tussen het wel of niet realiseren van plannen. Voor de essentiële informatie over mogelijke subsidies kunt u bij ons terecht. Daarnaast kunt u ook uw (aan)vraag bij ons neerleggen, zodat u zich daar geen zorgen over hoeft te maken. En ook de veelal noodzakelijke accountantsverklaring bij de aanvraag verzorgen wij graag voor u.

Lease

Deze vorm van financiering vindt, mede door de ontwikkelingen van de rentestand, steeds meer plaats. En heeft zelfs op de particuliere markt haar weg gevonden. Wilt u groeien met uw bedrijf, maar wilt u geen gat slaan in de liquiditeitspositie van uw organisatie? Wij helpen u bij het verkrijgen van een leaseconstructie voor uw bedrijfsmiddelen.

De voordelen van lease op een rijtje:

 • lager rentetarief ten opzichte van een financiering vanuit de rekeningcourant
 • geen eigen investeringskosten
 • de tijdlijn is korter ten opzichte van een reguliere financieringsaanvraag bij een bank
 • er blijft meer werkkapitaal beschikbaar
 • investeringsaftrek is in veel gevallen mogelijk
 • een lease past al snel ook binnen uw onderneming