Ondernemen

U weet het maar al te goed: een mooi product of een goede dienst leidt niet per definitie tot omzet en rendement. Hetzelfde geldt voor goed personeel en een goed verkoopapparaat. Daarom kan het goed zijn hierover te spiegelen met uw accountant. Die vanuit zijn eigen ervaring en expertise met een nuchtere blik naar uw bedrijf en uw bedrijfsvoering kijkt. U zult merken dat wij gevoel voor ondernemen hebben.

Ervaren met ondernemen

Wij zijn vertrouwd met de opvolgingsproblematiek, met overnames en fusies, herstructureringen en rechtsvormwijzigingen. Met wijzigingen in eigendomsverhoudingen en vermogensposities weten wij raad. Dat geldt ook voor het starten van nieuwe activiteiten. Met onze steun en advies buigt u lastige marktomstandigheden, onduidelijke kostenstijgingen en strategische investeringen om tot kansen voor succesvol ondernemen.